Bezpieczeństwo w Hotelu

Bezpieczeństwo w Hotelu

Dzięki wprowadzonym procedurom przebywając w naszym Hotelu możecie się Państwo czuć u nas bezpiecznie.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze

 1. Podzielenie zmian pracy (rożne godziny przerw między zmianami, różne godziny przerw na posiłki) oraz zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami roboczymi.
 2. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów w celu zachowania dystansu społecznego min. 2 m.
 3. Wyposażenie obsługi obiektu noclegowego w środki ochrony indywidualnej, używanie ich zgodnie z przepisami.
 4. Przygotowanie instrukcji oraz przeprowadzenie skutecznego instruktażu dla pracowników dot. zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MR i GIS.
 5. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych oraz zalecenie wykorzystywania w komunikacji (tam, gdzie to możliwe) telefonów, poczty elektronicznej itp.
 6. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i poinstruowanie pracowników o sposobie zachowania.
 7. Wprowadziliśmy procedury zapobiegawcze: podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieściliśmy na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dostępnymi MR i GIS.
 2. Zapewniamy dostępności maseczek ochronnych dla gości na terenie obiektu (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Wprowadzony obowiązku dezynfekcji rąk przez gości przy wejściu do punktu gastronomicznego.
 4. Wywiesiliśmy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych określonych w regulaminie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MR i GIS.
 6. Zapewnienie w miarę możliwości przestrzegania wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (min. 2 m). Z zastrzeżeniem sytuacji niezbędnych do obsługi gościa oraz w przypadku korzystania z ciągów komunikacyjnych.
 7. Wprowadzenie zasad ograniczających do minimum czas przebywania gościa przy recepcji lub/i wejściu oraz wprowadzenie rozwiązań na terenie obiektu ułatwiających utrzymanie dwumetrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
 8. Podczas pobytu gościa sprzątanie odbywa się bez obecności gościa w pokoju.
 9. Sprzątanie i wprowadzenie procedur dezynfekcji odbywa się z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie personelowi sprzątającemu środków ochrony indywidualnej.
 10. W miarę możliwości systematyczne wietrzymy wszystkie pomieszczenia obiektu oraz powierzchni wspólnych.
 11. W celu kontaktu z recepcją polecamy zadzwonić pod numer 0 bezpośrednio z pokoju.
 12. Stoliki oraz krzesła w naszej restauracji i barze zostały przearanżowane w taki sposób, aby zapewnić Gościom bezpieczną odległość zgodnie z obowiązującymi normami.
 13. Bieżącej dezynfekcji po każdym Gościu podlegają stoliki, krzesła, menu itp. Po tej czynności, stolik zostaje oznaczony jako „zdezynfekowany”.
 14. Wprowadzenie zakazu używania wszelkich suszarek nadmuchowych do rąk i włosów.
 15. W obiektach gastronomicznych – zachowanie odległości min. 2 m między brzegami blatów stolików, a w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości min. 1 m ponad blat stolika – odległości min. 1 m. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (również w ogródkach zewnętrznych).
 16. W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na miejscu: przynoszenie zamówień na tacach, mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 17. Sprzatanie/odkażanie pokoi wykonywane jest z użyciem certyfikowanych środków czystości.
 18. Każdorazowo po wyjeździe Gości, pokoje są poddane 24h kwarantannie oraz wietrzeniu
 19. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 20. Przygotowaliśmy miejsce odizolowania do wykorzystania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MR i GIS.
 21. Przygotowanie i umieszczenie w miejscu z łatwym dostępem numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 22. Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa zakażenia koronawirusem.
 23. Współpracujemy z pralnią, która posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Pranie odbywa się temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.
 24. Na każdym piętrze, w windzie, w toaletach oraz w częściach wspólnych do użytku naszych Gości dostępne są środki do higienicznej dezynfekcji rąk.
 25. W naszych toaletach ogólnodostępnych stosujemy mydła i środki antybakteryjne, rozmieściliśmy w nich także instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 26. W celu kontaktu z recepcją polecamy zadzwonić pod numer 0 bezpośrednio z pokoju.
 27. Stoliki oraz krzesła w naszej restauracji i barze zostały przearanżowane w taki sposób, aby zapewnić Gościom bezpieczną odległość zgodnie z obowiązującymi normami.
 28. Bieżącej dezynfekcji po każdym Gościu podlegają stoliki, krzesła, menu itp. Po tej czynności, stolik zostaje oznaczony jako „zdezynfekowany”.

Kontakt z nami

Recepcja hotelu jest czynna 24 h/dobę

 

Hotel***Artur

ul. Aleksandry 30, 30-837 Kraków

tel. +48 12 651 06 00

fax: +48 12 651 06 00

hotelartur@hotelartur.pl